Περὶ ἡμῶν

Τῆσδε τῆς τρίτης συνόδου καὶ τῶν σελίδων ἐπιμελούμεθα·

Ἔξεστιν ἠλεκτρονικὰς ἐπιστολὰς πρὸς [email protected] γράφειν. Καὶ δὴ καὶ ἄλλοθι ἐν τῷ δικτύῳ ἔξεστι νέα παρ′ ἡμῶν ἀναγινώσκειν, διαλέγεσθαι…· ἰδὲ οὖν τοὺς δεσμοὺς πρὸς ἄλλας σελίδας τῆς συνόδου ἐν τῇ ἀρχῇ τῶνδε τῶν σελίδων καὶ τοῦ Τουίτερ ἐνθάδε ἐν δεξιᾷ.