Περὶ ἡμῶν

Τῶν συνόδων ἐπιμελούμεθα·

  • ὁ Παῦλος (Pablo Villaoslada)
  • ὁ Ῥοδέριχος (Rodrigo Portela)

Ἔξεστιν ἠλεκτρονικὰς ἐπιστολὰς πρὸς γράφειν. Καὶ δὴ καὶ ἄλλοθι ἐν τῷ δικτύῳ ἔξεστι νέα παρ’ ἡμῶν ἀναγινώσκειν, διαλέγεσθαι…· ἰδὲ οὖν τοὺς δεσμοὺς πρὸς ἄλλας σελίδας τῆς συνόδου ἐν τῇ ἀρχῇ τῶνδε τῶν σελίδων καὶ τοῦ Τουίτερ ἐνθάδε ἐν δεξιᾷ.